oo
slide_water

Koppar är varken ett CMR ämne (cancerframkallande, mutagent, reprotoxiskt) eller SVHC-ämne under Reach.

slide_metsa

Koppar måste vara i en biotillgänglig form för att växter, djur eller människan kan utnyttja den.

slide_vilja

Koppar är en av de livsnödvändiga tungmetaller som inte är miljöfarliga. Ordet ”tungmetall” beskriver att en metall har en hög vikt för sin volym.

slide_kivi

Enligt Stockholm Stads Miljöbarometer ligger uppmätta halter av biotillgänglig koppar i ytvatten under bedömningsgrunder för god ekologisk status

slide_tytto

Koppar tillsammans med järn och zink hindrar farliga tungmetaller att tas upp i kroppen.

Shadow

Fakta om koppar