Kopparrör och hälsa

Människan behöver kontinuerlig koppartillförsel, ungefär 1-2 mg per dag. Vi får i oss koppar genom maten vi äter men även genom dricksvattnet då kopparrör används. I Sverige innehåller dricksvatten dock låga halter koppar, i hälften av mätningar under rapporteringsgränsen 0,02 mg per liter. Koppar är dessutom också bra mot legionellabakterier.

WHO har uttalat att risken är större för kopparbrist än för att få för mycket koppar. Detta gäller även i Sverige. Människan behöver kontinuerlig koppartillförsel, ungefär 1-2 mg per dag. WHOs gränsvärdet för dricksvatten är 2 mg/liter. Koppar ackumuleras varken i näringskedjan eller i människokroppen.

Koppar bekämpar mot legionellabakterier

Varmvattenledningar kan vara underlag för tillväxt av bakterier som möjligtvis förorsakar hot mot människans hälsa: legionella, escherichia coli etc. Rörmaterialet har betydelse för spridningen av dessa bakterier. Koppar hjälper till att förhindra tillväxt och spridning av dessa sjukdomsalstrande bakterier. Därmed kan valet av koppar som rörmaterial vara en av åtgärderna för att förebygga sådana sjukdomar – både i bostäder, på sjukhus och i allmänna lokaler.

Legionella, leder till döden i 10% av fallen

I Holland anmäls årligen 1500 – 6000 legionellafall. Denna ”Veteransjuka” är en farlig form av lunginflammation som leder till döden i 10% av fallen. Denna sjukdom överförs genom att man andas in ångan från vatten som är förorenat med bakterien, till exempel genom duschning. Åldringar eller människor med minskad motståndsförmåga, utgör den största riskgruppen.

Att förebygga uppkomst av legionella i vattenledningar börjar med korrekt planering, men materialvalet av rör är också viktigt. Vetenskapliga undersökningar bevisar att genom sina antibakteriska egenskaper kan koppar bidra till att hålla vattensystemet bakteriefritt.

Koppar begränsar spridning av patogener

KIWA, ett oberoende forskningsinstitut i Holland, har genomfört ett test som pågick i nästan tre år. Syftet var att undersöka vattentemperaturens påverkan på utvecklingen av legionellabakterien i olika rörmaterial. Testade material var koppar, rostfritt stål, PEX och PVC-C.

Resultat: Koppar är det enda vattenledningsmaterialet där legionellabakterien elimineras under 25° och över 55°. I dessa temperaturer redovisar andra material ingen minskning (eller bara mycket liten minskning) av legionellabakterien. I andra undersökta material krävs det en 60° termisk chock för en fullständig desinficering. Även för bostädernas rörledningar kan materialvalet vara viktigt.

En medicinsk avhandling under ledning av professor Yves Lévi (Laboratoire de Santé publique & Environnement, Université Paris-Sud 11) analyserade kopparrörs påverkan av tillväxt på biomassa. Litteraturundersökningen baseras på vetenskapliga undersökningar som hittills har publicerats om rörmaterial och deras möjliga hälsoeffekter. Slutsatsen av avhandlingen är, att vattenledningar av koppar hjälper till att hindra tillväxt och spridning av bakterier som Legionella pneumophila och Escherichia coli. ”Även om inget rörmaterial fullständigt garanterar frånvaron av sjukdomsalstrande bakterier, bidrar koppar dock med att väsentligt minska risken.” säger professor Lévi. ”Med avsende på betydelsen för folkhälsan, skulle ett omfattande forskningsprogram vara önskvärt.”

Referenser:

  1. Ir. F.I.H.M. Oesterholt, H.R. Veenendaal och prof. Dr. Ir. D.van der Kooij: KWR 06.110, juli 2007, www.kwrwater.nl
  2. Virginie Lé, Université Paris-Sud 11, 26.6.2008: Influence du cuivre sur les biomasses microbiennes dans les canalisations d’eau

Yterligare information:

Wells, E.F., (1989) The effects of copper tubing surfaces upon bacterial ecology in water distribution systems. INCRA Project No. 348

Walker, J.t. And Keevil, C.W. (1994) The influence of plumbing tube materials, water chemistry and temperature on biofouling of plumbing circuits with particular reference to the colonisation of Legionella pneumophila, ICA Project 437 C.

Yahya. M.T., Straub, T.M. and Gerba, C.-P. (1990) Inactivation of poliovirus and bacteriophage MS-2 in copper, galvanized, and plastic domestic water pipes. INCRA Project 408

Fakta om koppar