Livscykelanalys

Den europeiska kopparindustrin beslutade att genomföra denna livscykelanalys som ett sätt att beräkna och få bättre insikt om kopparns livscykeleffekter. LCA-studien ger relevant information om kopparplåt, rör, tråd och katoder till bland annat de som vill genomföra egna livscykelanalyser och kravställare inom tillverkningsindustrin. Studien är baserad på de mest aktuella uppgifterna och har analyserats med internationellt erkända metoder och verktyg. Det här är en stor studie, som omfattar cirka 90 % av all kopparproduktion i Europa.

En “Cradle-to-gate”-analys omfattar alla produktionssteg där vår bransch är involverad från utvinning av råvaror från gruvor (dvs. vaggan) till färdiga produkter – rör, tråd och plåt – från fabrikerna (dvs. grinden). Den omfattar inte tillverkning av produkter i senare led (t.ex. kontakter, kranar, ventiler, lager, osv.) eller användningen av dem och inte heller hantering och återvinning av skrot.

Syftet med kopparindustrins livscykelanalys

  • Att förse kundföretag, forskningsinstitut och branschorganisationer med fakta om koppars livscykeldata

  • Att tillgodose EU:s krav till exempel när det gäller den europeiska databasen för livscykelfakta samt att bidra till EU:s policies för resurseffektivisering

  • Att hjälpa andra organisationer att förstå och att kunna kommunicera korrekt beträffande den miljöpåverkan som olika applikationer i koppar har

  • Att skapa och förmedla en enhetlig, tillförlitlig och korrekt samling fakta om kopparns livscykel i samarbete med EU och kopparindustrin

  •  Att ge pålitlig information till olika intressenter så att de kan fatta välgrundade beslut om materialval

  • Att skapa engagemang kring en dialog med aktörer i leverantörskedjan

Mer detaljerad information om studien finns på vår Life Cycle Competence Centre’s website – Life Cycle Center. På sidan finns också tillgänglig information gällande de viktigaste aspekterna för användandet av livscykeldata samt om de metoder som använts för koppar.

Miljöprofil av kopparrör

Miljöprofil av kopparplåt

Ytterligare information

Fakta om koppar