Yttranden och publikationer

Debattinlägg, artiklar och yttranden

Här du kan bekanta dig med våra debattinlägg, yttranden och artiklar om koppar som har publicerats på media.

VVS Forum webbartikel juni 2017

Koppar utfasas utan grund

Norrköpings Tidningar – Debatt 2017

Koppar är ett utmärkt byggnadsmaterial ur miljösynpunkt

Energi & miljö – Debatt 2017

Koppar i slam är inget problem

Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 4.0

SCDA synpunkter om BVB nya livscykelkriterier 2016

SvD Näringsliv – Debatt 2016

“Varför är koppar bara farligt i Sverige?”

Svd Näringsliv – Debatt 2016

Koppar värd att miljömarka

MITF remissyttrande 2016

Vägledning för tillämpning av BLM

Svensk Byggtjänst webbtidning maj 2014

Låg miljöpåverkan från koppar

Plåt och Vent Magasinet 2012

Vackra, hållbara och miljövänliga metaller

Fakta om koppar