Ge feedback

Vi vill aktivt utveckla innehållet av dessa sidor  och samtidigt ge svar på frågor som rör koppar som byggmaterial. Påverka innehållet på sidorna och skicka frågor och tips till oss.

KONTAKT

Pia Voutilainen
Scandinavian Copper Development Association
pia.voutilainen (at) cupori.com


Tekniikantie 12
02150 Espoo
Finland 
Mobil Finland: +358 (0)40 5900 494
www.kupari.com

Murarvägen 15
19370 Bro
Mobil Sverige: +46 (0) 70 364 7466
www.koppar.com

Fakta om koppar