Koppar i arkitektur

Vackert, hållbart och miljöanpassat. Koppar är ett utmärkt byggnadsmaterial. Det är ju vid sidan av trä och sten ett av våra äldsta och mest beprövade byggmaterial, och utan tvekan det mest återanvända byggmaterialet genom tiderna.

Koppar är intressant som byggmaterial ur en rad olika aspekter. Det har en exceptionell livslängd, till och med flera hundra år. Det behöver inget underhåll, det är hållfast och brandsäkert. Därtill kan det återvinnas och smältas om, hur många gånger som helst, utan att det förlorar sina egenskaper.

Det är också ett viktigt material i vårt samhälle inom flera andra områden som kopparrör för transport av vatten, sol-­ och vindkraft, som livsviktigt ämne för vår hälsa och som tillsats i gödsel för ett effektivt jordbruk.

Koppar som byggmaterial skyddar sig själv mot omgivningens påverkan genom att bilda ett skyddande skikt på sin yta. Atmosfärens och vattnets påverkan på metaller kallas korrosion. Korrosionen minskar när ytskiktet formas. Ytskiktet på koppar kallas patina.

När regn sköljer kopparytor, löser små mängder kopparjoner från patina till dagvattnet. Denna utlösning kallas avrinning. Lösta kopparjoner håller sig inte länge i löslig form, utan binds snabbt till olösliga former, även tillbaka till patina. Denna fenomen styr koppars miljöpåverkan, bara lösta joner kan bli biotillgängliga, och ha växelverkan med miljön.

Copper in architecture

Facts on characteristics and usage of copper for architects

Environmental facts about copper in outdoor designs

How copper & copper alloy surface appearances evolve

Surface appearance of copper-based materials at unsheltered marine conditions

Fakta om koppar