Koppar i rörsystem

Koppar i våra tappvattensystem har använts lika länge som vi har haft rinnande vatten i hushåll. Koppar används i vattenlednignsrör, kopplingar, kranar, värmeväxlare, ventiler och pumpar.  Inga negativa hälso- eller miljöeffekter härstämmande från kopparrör har konstaterats. Kunskapen om hälso- och miljökonsekvenserna av koppar som vattenledningsmaterial är omfattande på grund av forskning som har pågått i årtionden.

Anledningen till den stora andelen kopparrör är att de anses säkra, praktiska och hygieniska. Säkra eftersom de är motståndskraftiga mot korrosion, påverkas inte av ljus eller ultraviolett strålning, släpper inte oönskade ämnen genom till dricksvattnet och de håller i årtionden. Praktiska eftersom de bland annat är lätta att bocka och böja runt hinder, de har standardiserade kopplingsmått och system, tål höga och låga temperaturer samt är lätta att foga ihop. Hygieniska då de minskar tillväxt av bakterier, t.ex. Legionella.

Kopparrör och andra komponenter av koppar och kopparlegeringar i VVS system är fullständigt återvinningsbara, och tillverkas i Norden nästan bara av återvunna råvaror. Därmed har de låg klimatavtryck.

Framtidssäkra kopparrör

  • goda erfarenheter av användning sedan mer än 100 år i tappvattenledningar
  • hygieniskt, bidrar inte till bakterierillväxt i tappvattenledningar
  • äkta och ren naturprodukt och ett nödvändigt spårämne för människan
  • kopparrör lämpar sig för alla typer av rörinstallationer: tappvatten, värme och gas
  • 100 % återvinningsbart, miljöriktigt material

Swerea Kimab:

Upp emot 90 procent av hushållens vattenledningsnät i Sverige utgörs av kopparrör. Liknande siffror gäller i USA, Storbritannien, Finland och Norge, medan motsvarande siffra för Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien är omkring 50 procent.

Svensk Vatten Utveckling
Swerea Kimab

Undersökning av hur TOC påverkar kopparutlösning i dricksvatten

Syftet med projektet var att undersöka hur TOC-halten i vattnet påverkar metallupplösningen och bildandet av skyddande skikt på kopparrören. Resultaten visar att minskad TOC-halt i vattnet leder till ökad kopparupplösning initialt. Minskad TOC-halt leder dock sannolikt till lägre kopparupplösning efter ett antal veckors exponering vilket också visas av försöket.

Fakta om koppar