Koppar och hälsa

Koppar är ett livsviktigt ämne tillsammans med järn och zink för människan. De tre mineralerna balanserar varandra. De också hindrar tungmetaller som kadmium, bly och kvicksilver att tas upp i kroppen.

Intag och utsöndring av koppar i organismer är självreglerande och har byggts upp under utvecklingens gång. Speciellt viktigt är det för barns tillväxt, för benbildningen, produktionen av röda och vita blodkroppar, kolesterol- och sockeromsättningen, hjärtmuskelns och hjärnans funktion.

Enligt World Health Organisation (WHO) är risken för kopparbrist större än risken för att få i sig för mycket koppar, speciellt gäller det för barn och äldre, även i utvecklade länder som USA och de i Europa. Brist på koppar leda till problem med hälsan till exempel blodbrist, hjärt- och cirkulationsproblem, missbildningar i skelettet och komplikationer när det gäller funktionen av nerv- och immunsystemet, lungor, sköldkörtel, bukspottskörtel och njurar.

Koppar finns i den mat vi äter och i vattnet vi dricker. Kroppens matsmältningssystem tar upp den mängd som är nödvändig för vår hälsa. Den koppar som inte behövs utsöndras. Koppar lagras inte i kroppen heller i näringskedjan. Koppar behövs som en del av en balanserad diet. Läkarvetenskapen poängterar speciellt vikten av koppar för gravida kvinnor, för fostrets utveckling och spädbarn. Det rekommenderade dagsbehovet för vuxna är 1-2 mg och för barn 0,5-2mg.

Hur mycket är för mycket?

Att få för mycket koppar i sig, är liksom att få för mycket av andra ämnen som är livsnödvändiga i lagom doser, inte önskvärt. I laboratorieexperiment man har testat hur stora doser koppar påverkar människan. För mycket koppar kan leda till akuta symptom med illamående. I verkligheten är risken att överdosera koppar mycket liten eftersom t.ex. dricksvatten med för hög kopparhalt luktar och smakar illa.

Eventuella negativa eller positiva konsekvenser av höga doser at koppar har undersökts med äldre människor några år sedan. 68 testpersoner deltog undersökningen var hälften av dem fick en supplement av 8 mg koppar dagligen i ett år.

Resultatet visar att även så höga doser förorsakade ingen skada till fysisk prestanda, livsfunktioner, blod, eller enligt biokemiska analyser. Ingen nytta av höga doser konstaterades heller. I EU har man satt övre gränsvärden NOAEL (no observed adverse effect limit) till 11 mg per dag.

Fakta om koppar