Återvinning

Lika länge som mänskligheten har använt koppar, ungefär 10 000 år, har den haft fördelar av att metallen är så gott som 100 % återvinningsbar, utan att den förlorar någon av sina egenskaper. Enligt nyligen framtagen data kommer 34 % av de 28 miljoner ton koppar som årligen används i världen från återvunnet material.

Livslängden för olika kopparprodukter varierar stort – från hundra år eller mer i byggnader, till bara några få år i elektronisk utrustning. Koppars livslängd oftast avgörs enligt livslängden av de tillämpningar som den används i.

I Nordiska länder tillverkas kopparprodukter för byggandet nästan fullständigt av återvunna råvaror, därmed är deras klimatavtryck låg.

Återvinning sparar naturens resurser

Återvinning och kopparbrytning går hand i hand. Genom att koppar återvinns, kan naturliga förekomsterna sparas, och världens kopparreserver kan fås att räcka ännu längre in i framtiden, vilket ligger helt i linje med FN´s mål för hållbar utveckling. Världens ekonomiskt exploaterbara kopparreserver är idag uppskattade på 870 miljoner ton. Alla kända resurser är 2100 miljoner ton. Koppar som bryts årligen är 20,6 miljoner ton (2020).

Enorma besparingar av energi

Återvinning medför enorma besparingar av energi, eftersom produktion av sekundärkoppar använder uppskattningsvis 15-40 procent av det av produktion av primärkoppar.

Under åren har kopparindustrin kontinuerligt vidtagit åtgärder för att göra verksamheten mer hållbar. Man har bland annat sänkt energiförbrukningen och ökat insamlingen och återvinningen av kopparskrot. Till exempel har europeiska smältverk/raffinaderier i genomsnitt sänkt sin energiförbrukning per enhet med 50 % mellan 1995 och 2006 och 30 % av deras totala elförbrukning används för miljöskyddsteknik.

Ytterligare information

Hur räknar man återvinning med i livscykelinventariet?

Läs mer

Fakta om koppar